Hướng dẫn thủ tục

Địa chỉ nộp thuế và đăng ký xe ô tô
Hướng dẫn thủ tục làm phù hiệu xe tải
Hướng dẫn thủ tục nộp thuế trước bạ, đăng ký, đăng kiểm xe ô tô
BIỂU PHÍ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI (XE CON, XE TẢI, XE CHUYÊN DÙNG, XE KHÁCH)

BIỂU PHÍ ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI (XE CON, XE TẢI, XE CHUYÊN DÙNG, XE KHÁCH)

Phí đăng kiểm xe cơ giới đường bộ ban hành theo thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/09/2014 của Bộ tài chính. Phí kiểm định đã bao gồm VAT

Xem tiếp
BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

BIỂU MỨC THU PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ (Ban hành kèm theo Thông tư 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ Tài Chính)

Xem tiếp

0966 238 236 Báo Giá Nhanh